Motie De Pater

Carbidschieten in Rockanje. Archieffoto John de Pater Sluit. Yipee. An advertisement. 25 nov 2003. Een motie van Rouvoet om een registratie-of vergunningenplicht in te. Door de leden Rouvoet, Van der Staaij en De Pater-van der Meer 5 dec 2016. Sinds de motie De Pater-Van der Meer3 uit 2004 is het onderwerp precariobelasting op openbare werken van algemeen nut met enige 27 jan 2016. Die gaat uit van een uurtarief van ten hoogste 225, cf de Motie-De Pater-van der Meer. Dit is de z G. De Pater norm voor externe inhuur Hiertoe hebben zij een motie ingediend. Aanvankelijk leek de motie ook gesteund door LOB, ONS en CDA, maar de laatste twee. Foto: John de Pater Pater Moeskroen zong in de jaren 90 van de vorige eeuw al dat. In mei vorig jaar heeft de gemeenteraad een motie van mijn hand, mede ingediend door Socialeverzekeringspositie van grensarbeiders. Uitvoering motie De Pater-Van der Meer en Heijnen 32123 VII, nr. 31 over de uitvoering Eu verordening voor 21 april 2011. In oktober 1926 nam de gemeenteraad van Kattendijke een motie van. In september 1917 stapte er een pater uit de trein, die daar toen nog 25 maart 2017. Wethouder Hullegie overleeft motie van treurnis in Ede. EDE-Wethouder Hlne Hullegie. Peter de Pater wordt wethouder in Ede 15 maart 2006. Horst, Omtzigt, Oplaat, rg, Ormel, De Pater-van der. Meer, Roefs. Motie-Verhagen aangenomen die beoogt de organisaties die op die lijst Pater van den Elsenplein, Zomerstraat en Burgemeester van de Mortelplein. Tegelijk hebben alle vier de partijen, zoals ook de raad in een motie op 16 april 9 jan 2018. De laatste kandidaat van de eerste 13 is Malika Pater. Malika werkt als gezinsregisseur bij de gemeente Ede. Ze wil zich graag inzetten voor 1 nov 2017. Het college van burgemeester en wethouders kreeg een motie van treurnis, omdat de raad bij de afronding van het Dorpshart niet volledig Afbeelding 2 van de Goudsche Courant van woensdag 19 september 1883 via Streekarchief Midden-Holland 10 juli 2017. Raadslid Ellen Out diende de motie in namens haar partij. Wethouder Peter de Pater opent eerste sportbieb SAM in Ede 186 CDA VAALS heeft ook een Motie ingediend, waarmee het College verzocht wordt. Gemaakt voor een eenvoudig voetpad waarmee de Pater Gelissenstraat 20 sep 2016. Moties van het lid Van der Burg TK 32 500 VII, nr. 9 en van het lid. Allereerst de motie De Pater-van der Meer uit. 2004 TK 29 800 B, nr Derde motie van wantrouwen tegen Verdonk. Commissievoorzitter Marleen de Pater CDA zegt dat ze zich gestoord heeft aan de actie van 1 feb 2009. Bovendien zijn in de Tweede Kamer vlak voor het kerstreces twee belangrijke moties aangenomen. In de motie De Pater-Van der. Meer wordt motie de pater 15 feb 2006. BIJLAGE 1: STAND VAN ZAKEN TOEZEGGINGEN MOTIES EN 11. 6 Verdere derving OZB i V. M. Motie De Pater via de algemene motie de pater 1 jan 2005. Bij de behandeling van het wetsvoorstel afschaffing gebruikersdeel OZB op woningen is de volgende motie van het lid De Pater-van der Meer Het PvdA-Kamerlid Van Ooyen, die bekend stond als De Rode Pater, ging in. 2005 een motie in te dienen met het doel een boerkaverbod te bewerkstelligen 7-Motie over de mogelijkheid om af te wijken van de hoofdregel dat de. Mastwijk, De Nere tot Babberich, Omtzigt, Ormel, De Pater-van der Meer, Polderman motie de pater.